Božićni koncert u crkvi Sv. Mihovila arkanđela u Kostanju – 19.12.2014.