PoRaT – Poljička radio-televizija

S obzirom da je danasu medijima nikad manje informacija o događanjima u našim Poljicima, a nije baš da se u Poljicima ništa ne događa ( prije će biti da nam mainstream mediji nisu baš naklonjeni, iz kojeg god razloga… ), javlja se potreba za jednim kvalitetnim poljičkim glasilom. Njime bi se omogućilo da razna kulturna, socijalna, vjerska i ina događanja u Poljicima pronađu put do većeg broja ljudi. 

Upravo zbog toga,HKUD “Kostanje” uskoro pokreće projekt koji nadilazi samo Kostanje. Taj projekat uključiti će sve zainteresirane udruge i ostale organizacije sa područja drevne poljičke republike.

Cilj nam je stvoriti mrežu dopisnika koji bi perom i kamerom bilježili događanja u našim Poljicima.

Radni naziv projekta je

PoRaT

Poljička radio-televizija

Uskoro opširnije!

PoRat – promotivni video

 

Comments are closed.